Privacy Policy

Privacy Beleid Sherlock’s Place

September 2023

“Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.”

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Ook wij hebben een privacy beleid en zijn graag open en transparant naar onze klanten.  Het gaat hier voornamelijk  om hoe wij met uw gegevens om gaan die wij van u ontvangen wanneer wij contact hebben, een transactie sluiten, of wanneer we contact hebben. Hieronder leest u de officiële versie, maar wij leggen u ook graag beknopt uit wat het inhoudt.

Wij ontvangen van u gegevens zoals emailadressen, naw gegevens en bankgegevens indien er een transactie plaatsvindt.

Wij verstrekken geen gegevens aan andere partijen, dus er worden geen gegevens doorverkocht aan marketingbedrijven e.d.  Er zijn natuurlijk wel partijen die ook toegang tot uw gegevens hebben wanneer u bij ons iets koopt, bijvoorbeeld de bank of Mollie Payments via wie wij onze transacties regelen. Onder punt 9 vindt u een lijst van derden met wie wij samenwerken.

 

Dit privacy beleid beschrijft de behandeling van gegevens die worden verzameld op Sherlock’s Place

 1. De soorten gegevens die wij verzamelen
 2. De manier waarop wij uw gegevens verzamelen
 3. Gebruik van uw gegevens door  Sherlock’s Place 
 4. Uw gegevens delen met anderen
 5. Uw controles en keuzes
 6. Beveiliging, integriteit en bewaren van gegevens
 7. Wijzigingen in dit privacy beleid
 8. Opmerkingen en vragen
 9. Samenwerkende partijen
 1. De soorten gegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen twee soorten gegevens: persoonsgegevens en anonieme gegevens – en wij kunnen deze persoonsgegevens en anonieme gegevens gebruiken om een derde soort te maken: samengestelde gegevens.

Wij verzamelen de volgende categorieën gegevens:

 • Registratiegegevens die u opgeeft als u uw account aanmaakt, inclusief uw voor- en achternaam, het land waarin u woont, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord
 • Transactiegegevens die u invoert als u inlichtingen vraagt of een product of dienst bij ons koopt, inclusief uw postadres, telefoonnummer en betalingsgegevens
 • Gegevens die u opgeeft in openbare forums op onze sites en binnen onze toepassingen
 • Gegevens die individueel of binnen een beperkte groep worden verzonden, via onze bericht-, chat-, publicatie- of dergelijke functies die wij rechtens mogen gebruiken om deze gegevens te verzamelen.
 • Gegevens die u ons verschaft wanneer u onze sites of toepassingen gebruikt, onze toepassingen op de sites of platforms van derden zoals sociale netwerksites, of uw profiel koppelt aan een site of platform van derden via uw geregistreerde account
 • Locatie-informatie wanneer je onze site bezoekt of onze toepassingen gebruikt. Hieronder valt ook locatie-informatie van een mobiel apparaat dat gegevens uitwisselt met een van onze sites of toepassingen (bijvoorbeeld door beacon-technologieën), of informatie die is gekoppeld met je IP-adres, voor zover we juridisch deze informatie mogen verwerken.
 • Gebruik of weergave, en technische gegevens, inclusief uw apparaat-id of IP-adres, als u onze sites bezoekt, onze toepassingen gebruikt op de sites of platforms van derden, of de e-mailberichten opent die wij u verzenden.
 1. Hoe wij uw gegevens verzamelen
 • Wanneer u bij ons om producten, diensten of informatie vraagt, u bij ons registreert, aan openbare forums deelneemt, of deelneemt aan andere activiteiten via onze sites en toepassingen, deelneemt aan een enquête onder klanten, of op een andere manier met ons samenwerkt, verzamelen wij de gegevens die u ons aan ons verschaft. Daarbij moet u zich realiseren dat wanneer u gegevens invoert op een site of een platform van derden (bijv. via onze toepassingen), deze geleverde informatie door de site of het platform van derden afzonderlijk kan worden opgeslagen. De informatie die wij verzamelen wordt door dit privacy beleid beschermd, en de informatie die wordt verzameld via de sites of de platforms van derden valt onder het privacy beleid van de site of het platform van derden. De privacy keuzes die u gemaakt hebt via de site of het platform van derden zijn niet van toepassing op het gebruik dat wij van de informatie maken die wij rechtstreeks via onze toepassingen verzameld hebben.
 • Wij verzamelen gegevens onder gebruikmaking van diverse trackingtechnologieën, zoals cookies, Flash cookies, webbakens, onder meer wanneer u onze sites of toepassingen bezoekt of gebruikt, of onze toepassingen gebruikt op de sites of platforms van derden.
 • Wij ontvangen informatie van andere betrouwbare bronnen om onze gegevens bij te werken of de gegevens aan te vullen die u ons automatisch hebt verschaft of die wij automatisch hebben verzameld. Lokale wetgeving kan voorschrijven dat u de derde partij (ons) toestemming moet geven tot het delen van die gegevens voordat wij er toegang toe krijgen.
 1. Gebruik van uw gegevens

Sherlock’s Place treedt voor uw gegevens op als beheerder van de persoonsregistratie en gebruikt de gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U de producten en diensten te leveren die u gevraagd hebt
 • Contact met u opnemen in het kader van uw account of transacties met ons, en u informatie verzenden in het geval u, u zelf heeft aangemeld voor de nieuwsbrief
 • Onze producten, diensten en activiteiten optimaliseren en verbeteren
 • Activiteiten vaststellen, onderzoeken en voorkomen die mogelijk een schending van ons beleid inhouden of onwettig zijn
 1. Uw gegevens met anderen delen

Wij delen uw persoonsgegevens niet buiten Sherlock’s Place . Uw gegevens worden niet doorverkocht, of verstrekt aan partijen die niets met de transactie of met Sherlocks Place  te maken hebben.

 1. Uw beheers mogelijkheden en keuzes

Wij bieden u diverse beheers mogelijkheden en opties in verband met het verzamelen, het gebruiken en het delen van uw gegevens. In overeenstemming met de lokale wetgeving kunnen uw keuzes en het beheer het volgende inhouden:

 • U kunt de gegevens van uw account verbeteren, bijwerken of uw account verwijderen
 • U kunt uw keuzes wijzigen voor abonnementen, nieuwsbrieven en waarschuwingen
 • U kunt aangeven of u aanbiedingen en promoties voor onze producten en diensten wilt ontvangen, of voor producten en diensten waarvan wij denken dat ze u interesseren
 • U heeft het recht om de persoonlijke informatie die we van u bewaren in te zien en u kunt ons verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen

U kunt uw beheer uitvoeren en uw keuzes maken, of toegang vragen tot uw persoonsgegevens door contact opnemen met Sherlock’s Place.

Let wel dat indien u ons geen toestemming tot het verzamelen van uw persoonsgegevens verleent, wij u bepaalde producten en diensten niet kunnen aanbieden, en dat sommige van onze diensten geen rekening kunnen houden met uw interesses en voorkeuren.

Als u vragen hebt in verband met uw specifieke persoonsgegevens die wij verwerken of die in ons bezit zijn, kunt u contact opnemen met Sherlock’s Place.

 1. Beveiliging, integriteit en bewaren van gegevens

De beveiliging, integriteit en het vertrouwelijke karakter van uw gegevens zijn voor ons van groot belang. Wij hebben technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen toegepast die als doel hebben de gastgegevens tegen toegang, bekendmaking, gebruik en wijziging door onbevoegden te beschermen. Wij bezien onze beveiligingsprocedures regelmatig. Daarbij worden de van toepassing zijnde nieuwe technologieën en methoden in overweging genomen. U moet zich er echter van bewust zijn dat, ondanks onze inspanningen, geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of geheel waterdicht is. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens net zolang als nodig is volgens de bepalingen in dit privacy beleid, tenzij deze volgens de wet langer moeten of mogen worden bewaard.

 1. Wijzigingen van dit privacy beleid

Van tijd tot tijd kunnen wij dit privacy beleid wijzigen om het aan te passen aan nieuwe technologieën, industriepraktijken, wettelijke vereisten of om andere redenen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen indien deze wijzigingen wezenlijk zijn. Indien dit door het toepasselijk recht wordt vereist, vragen wij uw toestemming.

 1. Vragen en opmerkingen

Neem contact op met Sherlock’s Place als je een vraag of opmerking over dit privacy beleid hebt.

 1. Samenwerkende partijen
 • Lightspeed
 • Mollie Payments
 • PostNL / MyParcel
 • Meta
 • Pinterest
 • Google
 • Reloadify
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »